written by WATANABE MAKI

SHUFUTOSEIKATSUSHA-Publishing

October 19th 2018

(MAKANAI Bowl)

 

http://www.shufu.co.jp/books/detail/978-4-391-15193-0